16/05/2022
Inburi Industrial And Community Education College
%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b9%80

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี เป็นประธานการประชุมหัวหน้าแผนกวิชาเพื่อจัดการเรียนการสอน On site ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ โครงงานวิทยาศาสตร์ และการจัดการเรียนการสอนทวิภาคี ในวันนี้ 18 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ขุนไกร วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply