26/01/2022
Inburi Industrial And Community Education College
%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b9%83%e0%b8%88%e0%b8%81

นายอนุชิด อรรถานิธีผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรีและหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศเข้าร่วมการประชุมสร้างความเข้าใจการใช้ซอฟต์แวร์บริหารจัดการ การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน #VEC Skills ระดับจังหวัดสิงห์บุรี (ผ่านระบบ Linemeetting) วันพุธที่ 1 ธันวาคม 64 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ขุนไกร อาคารอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี จังหวัด

Leave a Reply