June 4, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%81

ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม การเรียนการสอนวิชาลูกเสือ เนตรนารี วิสามัญอาชีวศึกษา (แผนการฝึกลูกเสือ) ในวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.30 น. ณ ห้องฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply