17/05/2022
Inburi Industrial And Community Education College
%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%a5%e0%b8%b9%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b8%ad-%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b5

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี เป็นประธานประชุมลูกเสือ เพื่อเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี วิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 15.00 น. ณ check in coffee วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply