June 29, 2022
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%9d%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%ab%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89

ประชุมฝ่ายบริหาร หัวหน้าแผนก และหัวหน้างาน เพื่อเตรียมความพร้อม

1. การมอบโล่และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้กับสถานประกอบการ (งานทวิภาคี)

2. การจัดงานวันไหว้ครู ประจำปี 2563 (งานกิจกรรม)

3. การขออนุญาตออกนอกสถานศึกษา ของนักเรียน นักศึกษา (งานปกครอง)

4. การดำเนินโครงการ One Shop One product / Service (งานหลักสูตร)

ในวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ Check In Coffee วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

( เนื่องจากกระเเสไฟฟ้าดับ..ห้องประชุม เลยเป็นแบบ Open รับลมเย็นๆจากธรรมชาติกัน)

Leave a Reply