22/05/2022
Inburi Industrial And Community Education College
%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%9b%e0%b8%81%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%87-%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b9%80

ประชุมผู้ปกครอง และนักเรียนนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 และปีที่ 3 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 2 โดยการถ่ายทอดสด ผ่าน Facebook Live เพจงานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี ในวันที่ 8 มิถุนายน 2556 4 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ขุนไกร วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรีจังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply