August 17, 2022
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%9d%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%8a

ประชุมผู้บริหาร ฝ่ายวิชาการ และหัวหน้าแผนกวิชา ประเภทวิชาอุตสาหกรรม เพื่อปรับปรุงแผนการเรียนของนักเรียนนักศึกษา ให้ทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง และความเหมาะสมในการจัดการศึกษา ในปัจจุบัน วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.00 น ณ ห้องประชุม 1 ขุนไกร วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรีจังหวัดสิงห์บุ

Leave a Reply