August 17, 2022
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%94%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3

ประชุมปรับการดำเนินการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ การเข้าค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา 2563 บนสถานการณ์การ covid-19 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมขุนไกร วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply