May 29, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%8b%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%8b%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b9%83

ประชุมซักซ้อมความเข้าใจและแนวทางในการปรับปรุง แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐานและงานเชื่อม วันที่ 3 สิงหาคม 2554 เวลา 9.30 น ณ ห้องประชุม 1 ขุนไกร วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี กระบวนการ เริ่มจาก ปรับปรุงและซ่อมแซมพื้นที่ให้เหมาะสม วางผังสำหรับวางเครื่องจักร เดินระบบสายไฟฟ้าและเคลื่อนย้ายเครื่องมือเครื่องจักรเพื่อติดตั้ง

Leave a Reply