June 29, 2022
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9

ประชุมงานกิจกรรมและครูกิจกรรมแผนกวิชา เพื่อเตรียมการศึกษาดูงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประชุมวันที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น ณ ห้องประชุม 2 อาคารอำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply