August 11, 2022
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%84%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c-%e0%b9%81%e0%b8%a5

ประชุมครูคอมพิวเตอร์ และเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และวิชาพื้นฐาน เพื่อจัดทำเกียรติบัตร ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี ด้วยซอฟต์แวร์ vec skill 2020 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.00 น ณ ห้องประชุม 2 วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี และเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันระดับภาค ภาคกลาง

Leave a Reply