August 11, 2022
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%84

ประชุมคณะผู้บริหาร และครู อาชีวศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี เพื่อเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคกลางครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2564 ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น ณ ห้องประชุม 2 วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี

Leave a Reply