16/05/2022
Inburi Industrial And Community Education College
%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%93

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผล การตรวจสอบเอกสารเสนอราคา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกโปรแกรมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ขั้นสูงสำหรับงานอุตสรหกรรม วันที่ 21 มกราคม 2555 เวลา 9.00 น ณ ห้องประชุม 1 ขุนไกรวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply