August 17, 2022
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3

ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี เรื่องขอความเห็นชอบในการปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษา และการแก้ไขปัญหา ทางการเรียนของนักเรียนนักศึกษา ในวันที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ขุนไกร วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply