22/05/2022
Inburi Industrial And Community Education College
%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%b1

ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และกรรมการควบคุมงาน งานก่อสร้างอาคารแฟลตพักครู วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี ในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมขุนสรรค์ ชั้น 2 วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply