16/05/2022
Inburi Industrial And Community Education College
%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b9%8c-%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%95

โครงการเตรียมความพร้อมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน และกิจกรรมการเเนะแนวอาชีพให้กับนักเรียนนักศึกษา โดยสำนักงานจัดหางาน จังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ หอประชุมโดมพยาสิงหบดี วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี และ ผ่าน ระบบ ไลน์สด ผ่าน เพจ : งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี

Leave a Reply