26/01/2022
Inburi Industrial And Community Education College
%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3

ประชาสัมพันธ์องค์การนักวิชาชีพและชมรมวิชาชีพ วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี “โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ “โดยชมรมวิชาชีพช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี วันพฤหัสบดี ที่ 16 ธันวาคม 2564เวลา.14.30-16.30ณ. ห้องประชุม2 ขุนสรรค์ วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี สามารถรับชม ผ่านเพจเฟสบุ๊ค:งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี

Leave a Reply