24/05/2022
Inburi Industrial And Community Education College
%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b9%8c%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b1

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานค่ะ 📢รับสมัครพนักงานทำความสะอาด (แม่บ้าน) เพศหญิงพิจารณาเป็นกรณีพิเศษจำนวน 1 อัตรา “สมัคร และสัมภาษณ์ รู้ผลภายในวันที่สัมภาษณ์” ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ขุนไกร วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรีสนใจติดต่อสอบถาม036 699 488

Leave a Reply