22/05/2022
Inburi Industrial And Community Education College
%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8-%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b9%80

ประกาศ จากงานโครงการพิเศษและบริการชุมชนได้ดำเนินการจัดโครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ณ วัดระนาม ตำบลชีน้ำร้าย อำเภออินทร์บุรีจังหวัดสิงห์บุรี ให้บริการซ่อมฟรี‼️‼️‼️‼️

Leave a Reply