August 17, 2022
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%9b%e0%b8%8f%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%99

ปฏิบัติหน้าที่ประธานอนุกรรมการประเมินคัดเลือกนักเรียนนักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี วันที่ 31 มกราคม 2565 เวลา 9.00 น ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี

Leave a Reply