August 17, 2022
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%9b%e0%b8%8f%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%a3

ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการสอบแข่งขัน ภาค ค กลุ่มที่ 16 วิชาสังคมศึกษา ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพ และการปฏิบัติในการศึกษา ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วันที่ 28-29 มีนาคม 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

Leave a Reply