August 11, 2022
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8-%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%81%e0%b8%b3%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b9%83%e0%b8%88-%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9d

นิเทศ และให้กำลังใจ การฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น ทำหน้ากากอนามัยเพื่อแม่ วันที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 11.00 น ณ ห้องประวัติศาสตร์วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply