22/05/2022
Inburi Industrial And Community Education College
%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8-%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b8%a2-%e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%a4%e0%b8%81%e0%b8%a9

นิเทศการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ วิชาความแข็งแรงของวัสดุ รหัสวิชา 30100-0105 ครูวันชัย พุ่มพฤกษ์ แผนกวิชาช่างยนต์ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

1 Comment

  • เด็กช่าง

    สวยงามดีครับ

Leave a Reply