17/05/2022
Inburi Industrial And Community Education College
%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b9%80%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%81%e0%b8%b3%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b9%83%e0%b8%88%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97

นิเทศเและให้กำลังใจวิทยากรของวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลเมืองบางระจัน รุ่นที่ 4 วันที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 10.30 น. ณ เทศบาลเมืองบางระจัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ช่วงเวลาดำเนินโครงการฯ วันที่ 21-24 มิถุนายน 2564

Leave a Reply