May 29, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%9d

นิเทศนักเรียนนักศึกษาฝึกประสบการณ์งานอาชีพในสถานประการ ระบบออนไลน์ นักศึกษา ปวส. ชั้นปีที่ 2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เชื่อมโยงผ่านระบบออนไลน์ google meet วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 18.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ขุนไกร วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply