22/05/2022
Inburi Industrial And Community Education College
%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a2%e0%b8%b2-%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%ad%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3

นายนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยลัย และคณะฯ นิเทศการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต รหัสวิชา 20000-1301 ครูอารยา กลัดอินทร์ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประวัติศาสตร์ วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply