22/05/2022
Inburi Industrial And Community Education College
%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9e%e0%b8%a5-%e0%b9%82%e0%b8%94%e0%b8%94%e0%b8%a2%e0%b8%b4%e0%b9%89%e0%b8%a1-%e0%b8%81

นายนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยลัย และคณะฯ นิเทศการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ วิชาการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา 20000-1203 ครูภัทรพล โดดยิ้ม แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 11.30 น. ณ ห้องประวัติศาสตร์ วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply