22/05/2022
Inburi Industrial And Community Education College
%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b9%8c-%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%a1

นายนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยลัย และคณะฯ นิเทศการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ วิชาเขียนเเบบไฟฟ้า รหัสวิชา 20104-2001 ครูนรินท์ คลังนุ่ม แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply