26/01/2022
Inburi Industrial And Community Education College
%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี นิเทศการจัดการเรียนการสอน ระยะสั้นแกนมัธยม ครู ศันสนีย์ สิงห์ดี วิชา อาหารไทยพื้นบ้าน รหัสวิชา 1402-2304วันที่ 27 ธันวาคม 64 เวลา.9.30 ณ. ร.ร.วัดบางปูน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply