June 4, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3

นิเทศการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง รหัสวิชา 20000-1201 ครูธัญลักษณ์ เจริญสุข แผนกวิชาการท่องเที่ยว วันที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ห้อง 125 ชั้น 2 ตึกอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply