March 21, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3

นิเทศการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนอาชีพ (แกนมัธยม) วิชาศิลปะประดิษฐ์ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.30 น ณโรงเรียนวัดพรหมสาคร อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply