May 29, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%94-%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5-%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%99

นายอนุชิด อรรถานิธี เป็นประธานการประชุมประจำเดือนธันวาคม และการเตรียมความพร้อมการเรียนการสอนแบบออนไซต์(on site) วันที่ 24 ธันวาคม 64 เวลา 09.00น. ณ.ห้องประชุมขุนสรรค์ วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply