August 11, 2022
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%94-%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5-%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%ad

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภายใต้โครงการดูแลฟื้นฟูบำรุงต้นไม้ในแลนอกสถานศึกษา และโครงการส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ วันที่ 10 มกราคม 65 เวลา 9.30 น. ณห้องประชุม1ขุนไกร วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply