May 29, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%94-%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5-%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%ad

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร้านค้าสวัสดิการ วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี ปีนี้ผลกำไรไม่มากเนื่องจากสถานการณ์โควิด19 วันที่ 10 มกราคม 65 เวลา 11.00 น. ณ.ห้องประชุม1ขุนไกร วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี

Leave a Reply