August 17, 2022
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%94-%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5-%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%ad

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม จัดโดยชมรมวิชาชีพช่างกลโรงงาน วันที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 14.30 น. ณ.ห้องประชุม 2 ขุนสรรค์ วิทยาลัยการอาชีพ อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply