August 17, 2022
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%94-%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5-%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%ad

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี ทำหน้าที่เป็นวิทยากรอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์ ของวิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 1 ขุนไกร วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ขอขอบคุณความไว้วางใจจากวิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง

Leave a Reply