August 17, 2022
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%94-%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5-%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%ad

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี เป็นประธานการประชุมแก้ไขปัญหาการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์สำหรับอุตสาหกรรม

วันที่ 29 ธันวาคม 64 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ขุนสรรค์ วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี อำเภอ อินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply