August 11, 2022
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%94-%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5-%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%ad

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี พร้อม คณะผู้บริหารอาชีวศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี ตรวจเยี่ยมศูนย์อาชีวะอาสา วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี วีนที่ 30 ธันวาคม2564 เวลา.9.00 น. ณ บริเวณพระพรหมเทวาลัย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply