16/05/2022
Inburi Industrial And Community Education College
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%94-%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5-%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%ad

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี ปฏิบัติหน้าที่อนุกรรมการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประเภทอาชีวศึกษา ขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับเขตความรับผิดชอบของกลุ่มจังหวัด 3 วันที่ 16 มีนาคม 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท

Leave a Reply