16/05/2022
Inburi Industrial And Community Education College
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%94-%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5-%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%ad

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี เป็นประธานเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศ พร้อมบรรยายพิเศษการสมัครงาน การปรับปรุงบุคลิกภาพ และมีวิทยากรให้ความรู้การเขียนประวัติสมัครงานเป็นภาษาอังกฤษ และเว็บไซต์เกี่ยวกับการรับสมัครงาน วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 11.00 น ณ โดมอเนกประสงค์พระยาสิงหบดี วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply