June 4, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%94-%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5-%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%ad

ปฏิบัติหน้าที่กรรมการประเมินผลงานเชิงประจักษ์สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเพชร จังหวัดสิงห์บุรี ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนวัดศรัทธาภิรม วันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น น ณ โรงเรียนวัดศรัทธาภิรม อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply