16/05/2022
Inburi Industrial And Community Education College
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%94-%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5-%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%ad

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี ให้กำลังใจ คณะครู นักเรียนนักศึกษา ที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า นักเรียนอาชีวศึกษาระดับภาค ประจำปีการศึกษา 2564 จัดโดย บริษัทไทยฮอนด้า เเมนูเเฟคเจอริ่ง จำกัดในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้าเตชอัมพร จังหวัดราชบุรี

Leave a Reply