June 4, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%94-%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5-%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%ad

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี พร้อมรองผู้อำนวยการ มอบเกียรติบัตรให้กับนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬากาบัดดี้ ประเภททีมชาย และกีฬาเรือพาย ประเภทเรือ 10 ฝีพาย รุ่นทั่วไป ให้กับนักเรียน นักศึกษา วันที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 08.00 น. วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply