June 1, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%94-%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5-%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%ad

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับครูผู้ควบคุมและตัวแทนนักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐานระดับ อาชีวศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 8.00 น. ณ โดมเอนกประสงค์พระยาสิงหบดี วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply