June 1, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%94-%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5-%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%ad

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าแผนกวิชาและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมการในการร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและวิชาชีพพื้นฐาน ระดับจังหวัด วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ขุนสรรค์ วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ขุนสรรค์ วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรีอ

Leave a Reply