November 28, 2022
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%94-%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5-%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%ad

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ มอบโล่ห์เชิดชูเกียรติ เกียรติบัตร และ ป้าย DVE ให้กับ บริษัท โคโตบูกิ ได คาสติง (ประเทศไทย) จำกัด

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี และ นางณัฐนันท์ บัวโฉม ครูทำหน้าที่

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ มอบโล่ห์เชิดชูเกียรติ เกียรติบัตร และ ป้าย DVE ให้กับ บริษัท โคโตบูกิ ได คาสติง (ประเทศไทย) จำกัด ที่ร่วมจัดการศึกษาระบบทวิภาคี วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ บริษัท โคโตบูกิ ได คาสติง (ประเทศไทย) จำกัด ต.น้ำตาล อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี

Leave a Reply