November 28, 2022
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%94-%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5-%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%ad

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี และ นางณัฐนันท์ บัวโฉม ครูทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ มอบโล่ห์เชิดชูเกียรติ เกียรติบัตร และ ป้าย DVE ให้กับ อู่เหน่งบริการ ที่ร่วมจัดการศึกษาระบบทวิภาคี และนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์งานอาชีพ วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 09.15 น. ณ อู่เหน่งบริการ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี

Leave a Reply