November 28, 2022
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%94-%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5-%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%ad

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี คณะผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง ประชุมแจ้งรายละเอียด และเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการศูนย์ซ่อมสร้าง เพื่อชุมชน fix it จิตอาส ประจำปี 2564 ร่วมกับผู้นำท้องถิ่นในเขตพื้นที่รับผิดชอบ วันที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ขุนไกร วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี และผ่านระบบ Line meeting

Leave a Reply