May 29, 2023
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%94-%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5-%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%ad

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี นายสุนทร โครพ รองผู้อำนวยการ และนายสุรศักดิ์ เพ็งภาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประศุก เข้าพบนายศุภวัฒน์ เทียนถาวร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ปรึกษาหารือแนวทางการปรับปรุงและแก้ไขท่อส่งน้ำ เพื่อการเกษตร ด้านหน้าวิทยาลัยฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 09:00 น. ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply