August 17, 2022
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%94-%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5-%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%ad

นายอนุชิด อรรถานิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี พร้อมนายสุนทร โครพ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ตรวจเยี่ยมแและให้กำลังใจ การฝึกอบรมหลักสูตรการอาชีพระยะสั่น วิชาช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ภายใต้ความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรีและสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรี ในการพัฒนาวิชาชีพให้กับผู้ด้อยโอกาส วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. ณ วัดสว่างอารมณ์ ตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Leave a Reply